Szolgáltatásaink


Képzésektől a teljeskörő tanácsadásig

WORKSHOPOK

Számos kidolgozott és már a gyakorlatban bizonyított tematikával rendelkezünk, amelyek alapján online módon vagy helyben is tartunk interaktív workshopokat. Emellett egyéni, testreszabott tematikát is összeállítunk az adott vállalat igényeinek megfelelően.

Az elmúlt 26 évben 5-160 fős képzéseket tartottunk Európában, Ázsiában, Észak-Amerikában és Afrikában.

Jellemzően közvetlenül a vállalati ügyfelekkel dolgozunk, de MBA programok (pl. CEU, SEED Business School vagy Maastricht School of Management) részeként is tartottunk már képzést. Ezen túl partnereink között megtalálhatóak NGO-k (CapPlus Exchange USA, Joint Vienna Institute, Sanabel) és kormányközi intézmények (IFC, EBRD) is.

A workshopokat igény szerint angol vagy magyar nyelven tartjuk.

Néhány workshopunk a közelmúltból::

 • A “befolyásolás” tudománya – A kulturális kódolás alkalmazása
 • Döntéshozatal felsőfokon – Elsőként a Viselkedésalapú üzleti modell alapján
 • Üzleti eredmény javítása a fiziológiai kódolás segítségével
 • Kognitív torzítások – Viselkedésalapú eszközök a jobb döntés szolgálatában
 • 5-részes webinárium sorozat start-upok számára, a „Business Felowship Program” kereteben

Fontos kiemelni, hogy tanácsadási munkáink mindig egy alapozó workshoppal indítunk, amelynek célja, hogy a résztvevők közös tudásszintre kerüljenek a Viselkedésalapú üzleti modellt illetően.CODEBREAKERS ESZKÖZTÁR

Számos módszertant alkottunk meg mi magunk vagy fejlesztettünk tovább meglevő módszertanok alapján, amelyeket ügyfeleink nemcsak a közös projektben, hanem azt követően is teljeskörűen használhatnak. A CodeBreakers által alkalmazott módszereket folyamatosan fejlesztjük a legfrissebb kutatások, tudományos eredmények alapján.

Főbb CodeBreakers módszertani elemek:

 1. Aszimmetrikus hatásgyakorlási modell ™
 2. Kognitív elemzőeszköz a döntéshozatali folyamat fejlesztéséhez
 3. Vállalati viselkedéstípus elemzési eszköz ™
 4. Viselkedésalapú szegmentálási módszertan

Aszimmetrikus hatásgyakorlási modell™

Az Aszimmetrikus hatásgyakorlási modell™ segítségével beazonosíthatja azokat a területeket, amelyek befolyásolásával előnyhöz juthat a versenytársával szemben – vagy esetleg az Ön versenytársa Önnel szemben.

Diagram - Asymmetric Decision Making Model

A módszertan segítségével azonosítható a befolyásolható zóna (impact zone). Ennek minél jobb megértésével nyílik lehetőség másik félre gyakorolt hatás erősítésére. A beolyásolható zóna ismerete és tudatos kezelése közvetlen üzleti előnnyé konvertálható – akár úgy, hogy erősíti a befolyásolási képességet, akár úgy, hogy hatékonyabban képes a befolyásolás ellen védekezni.

Döntéshozatali folyamat fejlesztésére alkalmazott kognitív elemzési eszköz

A Döntéshozatali folyamat fejlesztésére alkalmazott kognitív elemzési eszközünk egy 40, igen-nem kérdést tartalmazó kérdőívre épül, amely segítségével azonosítható a 9 leggyakrabban előforduló stratégiai döntési csapda. A módszertan abban is segítséget nyújt, hogy csapdákat okozó 25 leggyakoribb döntési torzítást figyelembe véve hatékony döntési folyamatot (decision making architecture) alakítsunk ki.

Módszertanunk a Prof. Olivier Sibony (világhírű kognitív szakember, Oxford / HEC) és a Nobel-díjas, a viselkedési közgazdaságtan kialakításában úttörő szerepet játszó Daniel Kahneman által kialakított koncepcióra épül. A Prof. Sibony által jegyzett McKinsey tanulmány bemutatja, hogy a döntések sikerében a megfelelő döntési folyamat a legmeghatározóbb tényező. A CodeBreakers módszertan ennek kialakításában segít az ügyfeleknek.

Vállalati viselkedéstípus elemzése

A Vállalati viselkedéstípus elemzése™ saját módszertanunk. Minden vállalatra igaz, hogy a “viselkedési típusa” meghatározza, hogy hogyan kezel bizonyos ügyeket, feladatokat, problémákat. Három fő viselkedési típus létezik, amelyek megfelelnek az emberi agy három kódolási szintjének: fiziológiai kódolás (egyéni túlélés), emocionális kódolás (csoport fennmaradás) és kulturális kódolás (intelligens lényként való létezés).

Az Ösztönösen működő szervezet (Instinctive Organization) cselekvésorientált, a győzelemre fókuszál – egy igazi túlélő. A Kapcsolatokra épülő szervezet (Social Organization) a harmóniára törekszik, ebben az esetben a felelős viselkedés áll a középpontban – a csoportérdeket helyezi előtérbe. A Racionális működésű szervezet (Rational Organisation) tudatosan, tervszerűen működik, igyekszik kontroll alatt tartani az eseményeket – öntudatos működés jellemzi. Minden vállalatban eltérő mértékben, de megvan mindhárom típus és a mix alapján alakul ki, hogy az adott vállalat valójában hogy működik, milyen együttműködést alakít ki az üzleti partnereivel, stakeholder-eivel, ügyfeleivel, munkatársaival.

Nem hagyományos szegmentálás

A Nem hagyományos szegmentálás a meglévő pszichográfiai szegmentálásra épül, annak továbbfejlesztése. Ez a módszertan segít a célszegmensek fiziológiai, emocionális, kulturális kódolásának feltérképezésében, a szegmensek önképének, vágyainak és döntéshozatalai folyamatának minél pontosabb megértésében. Az így kialakított kapcsolati archetípusokra épülő szegmensek (social archetype segment model) alapján meghatározható, hogy a hagyományos szegmensek mely része, milyen üzenetre, milyen formában fogékony.TELJESKÖRŰ TANÁCSADÁS

(készüljön egy hosszabb olvasmányra, a következőkben a módszertan részletesebb leírását olvashatja)

Háttér

Mi, a CodeBreakers csapata, üzletemberek vagyunk, a mi sikerünk az Ön sikere. Célunk, hogy vállalata üzletileg még sikeresebb legyen azáltal, hogy megérti és megfelelően használja a sokszor nem látható, de az üzleti teljesítményt mégis jelentősen befolyásoló viselkedési tényezőket.

Módszertanunk tudományos alapokon nyugszik: az Európában általunk elsőként alkalmazott módszertan a kódolási szintekből (fiziológiai, pszichológiai, kulturális) kiindulva értelmezi és kezeli a kognitív torzításokat.

De ahogy fent is szerepel, mi üzletemberek, nem tudósok vagyunk: a tudomány csak megalapozza az általunk alkalmazott módszertant, amely már praktikus, gyakorlatban alkalmazható elemekből áll. Ez biztosítja, hogy a Megértés 🡪 Döntés 🡪 Intézkedés 🡪 Eredmény folyamat mentén valós, mérhető eredményeket, érezhető változást érjünk el. Elsőként alkalmazzuk a gyakorlatban Prof. Olivier Sibony 2020-ban, “You are about to make a terrible mistake!” címmel megjelent könyvében leírt módszertant, amelynek középpontjában a stratégiai döntések során fellépő torzítások és azok kiszűrése áll.

Az általunk képviselt Viselkedésalapú üzleti modell nem helyettesíti, sokkal inkább kiegészíti a Jelenlegi működést. Az Aszimmetrikus döntéshozatali modell, a Vállalati viselkedéstípus elemzés, a Nem hagyományos szegmentálás és a Kognitív elemzőeszköz a döntéshozatali folyamat fejlesztéséhez módszer a meglevő eszköztár mellé épülve javítja vállalatának működését.

Az általunk nyújtott teljeskörű tanácsadás jellemzően az alábbi négy szakaszból áll:

 1. Alapozó workshop - a közös tudásbázis, alapok lefektetése
 2. Feladat definíció - a sürgős/fontos témák azonosítása
 3. Megvalósítás – sikerkritériumok meghatározása és végrehajtás
 4. Rögzítés – a módszertan beágyazása a napi működésbe

1. Lépés - Alapozó workshop

Egy egynapos workshop keretén belül az Ön által kijelölt kulcsemberekkel áttekintjük a Viselkedésalapú üzleti modell kulcs elemeit és gyakorlati alkalmazását.

2. Lépés - Feladatdefiníció

Ebben a szakaszban feltérképezzük a legfontosabb fejlesztendő területeket és meghatározzuk, hogy ezek mekkora üzleti potenciált képviselnek.

Tapasztalataink alapján a legtöbb vállalatnál az alábbi területeken található rejtett potenciál:

 • Torzítások kiszűrése a stratégiai döntési folyamatból – általában a 25 kognitív torzításból fakadó 9 döntési csapda viszi félre a stratégiai döntéseket – anélkül, hogy a döntéshozók észrevennék. Ezek azonosításával, tudatos kezelésével, kiszűrésével megalapozottabb, jobb minőségű döntések születnek.
 • Árkommunikáció, érték-ajánlat kommunikáció – jellemzően az ár meghatározására nagyon sok erőforrást fordítanak a cégek. Ugyanakkor az árak megfelelő kommunikációja egy kiaknázatlan, jelentős potenciált tartogató terület.
 • Szegmentálás fejlesztése – általában a szegmentálás a hagyományos, pszichográfiai szempontok mentén történik. Ezt kiegészítve a szegmensek önképével, kognitív torzításaival, viselkedési jellemzőivel pontosabb képet kapunk, finomíthatjuk a szegmens definíciót és végső soron sokkal hatékonyabban tudunk kommunikálni irányukba.
 • Korreláció elemzések helyett ok-okozati elemzések használata – napjaink fejlett technológiái, mint az AI, Big data korrelációelemzéseket alkalmaznak, amelyekkel a múltbéli adatok alapján tesznek jövőre vonatkozó előrejelzéseket. A gyorsan változó környezet miatt azonban a kiinduló adatbázisok hamar elavulttá válnak. Az emberi gondolkodás ehhez képest sokkal stabilabb, lassabban változik, ezért érdemes erre építve készíteni az előrejelzéseket.
 • A valós ügyféligények megismerése – sokszor nem teljesen értjük, hogy mit vár el az ügyfél és ilyenkor hajlamosak vagyunk mi magunk kitalálni mit is szeretne – ezzel azonban a saját igényeinket vetítjük rá az ügyfelekre. Sokkal jobban járunk, ha ehelyett megfelelő módszerekkel valóban megértjük az ügyfél viselkedését és ezen keresztül az igényeit.

3. Lépés - Megvalósítás

Ebben a szakaszban rögzítjük az együttműködés elvárt eredményeit, az alkalmazott módszertant, illetve az ütemezést. Minden feladat, minden helyzet más és más, ezért ezeket a programokat minden esetben egyedileg, személyreszabottan állítjuk össze. Az alábbiakban két példa szerepel ennek bemutatására.

‘A’ ESET – STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATAL FEJLESZTÉSE – A stratégai döntéshozatali folyamat fejlesztése a kognitív szűrők tudatos kiiktatásával

N.B. ebben az esetben Prof. Olivier Sibony módszertanát alkalmaztuk a projekt során.

 1. A jelenlegi döntéshozatali folyamat feltérképezése
 2. A jellemző 9 döntési csapda azonosítása a folyamatban (a felsővezetői működésben ezek jellemzően megjelennek)
 3. Fejlesztési potenciál azonosítása (idő, minőség és erőforrás dimenziók mentén)
 4. Fejlesztési irányok meghatározása a 40 kérdéses kérdőív használatával a 9 tipikus csapda kiiktatására
 5. Az eredmények beépítése a működési folyamatba
 6. “Rögzítés, gyakorlás”, legalább 3 valós esetben az új folyamat alkalmazása annak érdekében, hogy a változás valóban hosszú távon is megmaradjon
 7. Eredmények számszerűsítése

‘B’ eset – CÉLSZEGMENS FINOMHANGOLÁSA: A nagy potenciált jelentő szegmensek azonosítása viselkedési jellemzők alapján (kulturális, pszichológiai, fiziológiai kódolás és kognitív torzítások)

 1. A meglevő kvalitatív ismeretek kiegészítése kvantitatív elemekkel arra vonatkozóan, hogy az emberek mi alapján, hogy döntenek, hogy gondolkoznak (azon túl, hogy végül mit választanak)
 2. Ezek alapján a Nem hagyományos szegmentációs kutatás összeállítása, amelyben a csoportokat az önkép, a rejtett döntési szempontok, a torzítások és a személyes kódolás alapján határozzuk meg
 3. Az eredmények összevezetése a hagyományos szegmentálás eredményével, és ez alapján a célcsoportra szabott ajánlat kidolgozása
 4. Az Aszimmetrikus hatásgyakorlási modell alapján a megfelelő kommunikációs elemek és keretrendszer kialakítása
 5. A standard, 4 elemű Kommunikációs stratégia keret és a P&G hatásos kommunikáció 6 lépéses modellje alapján a kommunikációs stratégia kialakítása és beillesztése az előző pontban leírt módszertani keretbe
 6. A szegmens további elemzése, az igényeinek még pontosabb megértése, amely alapján további ajánlatokat tudunk összeállítani a számára

4. Lépés - Rögzítés

 • Annak érdekében, hogy az elért eredmények valóban hosszú távon is megmaradjanak, megállapodunk egy rendszeres felülvizsgálatról, amelynek célja az új módszerek alkalmazásának támogatása és készségszintű rögzítése
 • Emellett alkalom nyílik az új, felmerülő kérdések átbeszélésére, új fejlesztési potenciálok azonosítására és kiaknázásáraELŐADÁSOK

On-line és off-line rendezvényeken előadásokat tartunk angol és magyar nyelven a Viselkedésalapú üzleti modell témakörében. Kivonat az eddigi több, mint 50 megjelenésünkből:

 • International Finance Corporation - Berlin
 • International Institute for Research - Amsterdam
 • European Financial Management Association - Paris, Barcelona
 • Marcus Evans - Montreux, Algarve
 • Lafferty Conferences - London
 • Media Hungary
 • Internet Hungary
 • HRFest 2020
 • 28. MLBKT Kongresszus
 • HVG 2017 - A meggyőzes forradalma